Romanian Cuisine part 1

Romanian Cuisine – Similarities and Differences as Compared to Other Cuisines

The Romanian cuisine, as the sum of typical dishes prepared by the Romanian people, stands as a culinary tradition that is known to be practiced on the territory of Romania as well as in different parts of the world where its people have carried its fame.

Many are wondering what is it that makes the Romanian cuisine so special, what exactly is the element that makes it unique and tasteful in its own way. That happens especially if we think that its tradition have long developed under the influence of the numerous invasions its people have faced, as well as from the various interactions with the neighboring culinary cultures.

If we were to pick but the most modest menu in a traditional restaurant in Romania, one can easily grasp that most dishes feature meat, namely pork, chicken, beef, etc, vegetables and fresh bread. Very similar in ingredients with the neighboring Hungarian tradition, the Romanian cuisine however differentiate itself in terms of flavours, most specifically, in the intensity of flavours. While the Hungarian goulash, for instance, is heavily seasoned with paprika and other spices, its Romanian version is arguably known as much softer.

On the other hand, if we were to consider a typical Romanian home breakfast, one can certainly witness various similarities with the Turkish tradition. In both cases, there is always a rich breakfast, that consists of cheese, butter, eggs, tomatoes, jam and honey, with the exception that each cuisine has its own traditional sausages and cold meats.

In terms of deserts and pastry, Romanian tradition definitely remains on top, with its savory delicacies that combine quality dough with various fruit, traditional ingredients and original flavors, its outstanding execution bearing less comparison to any neighbouring or invading influence factors.

What’s your favourite Romanian Food? Tell us your opinion!

Come to the Romanian Course organized by Crystal Mind and you will discover a whole new world!

sarmaleBucătăria românească – asemănări şi diferenţe în comparaţie cu alte bucătării

Bucătăria românească, ca sumă a preparatelor tipice pregătite de poporul român, reprezintă o tradiţie culinară cunoscută a fi practicată pe teritoriul României precum şi în diferite părţi ale lumii unde poporul său i-a purtat faima.

Mulţi se întreabă ce anume face bucătăria românească atât de specială, care este mai exact elementul ce o face unică şi gustoasă în felul său propriu. Aceasta se întâmplă mai ales dacă ne gândim că tradiţia acesteia s-a dezvoltat îndelung sub influenţa numeroaselor invazii pe care le-a înfruntat poporul său, precum şi din diversele interacţiuni ale culturilor culinare vecine.

Dacă ar fi să alegem chiar şi cel mai modest meniu dintr-un restaurant tradiţional din România, se poate observa cu uşurinţă că majoritatea preparatelor conţin carne, şi anume porc, pui, vită etc, legume şi pâine proaspătă. Foarte asemănătoare cu învecinata tradiţie ungurească în ceea ce priveşte ingredientele, bucătăria românească se diferenţiază totuşi din punctul de vedere al aromelor, mai precis al intensităţii lor. În timp ce gulaşul unguresc, spre exemplu, este condimentat foarte mult cu boia de ardei, versiunea românească este fără îndoială cunoscută ca fiind mult mai estompată.

Pe de altă parte, dacă ar fi să ne gândim la un mic dejun tipic românesc servit acasă, putem fi cu siguranţă, martorii diferitelor asemănări cu tradiţia turcească. În ambele cazuri este mereu un mic dejun bogat, care constă în brânză, unt, ouă, roşii, dulceaţă şi miere, cu excepţia faptului că fiecare bucătărie are propriile sale mezeluri și cârnaţi tradiţionali.

În ceea ce priveşte deserturile şi preparatele de patiserie, tradiţia românească rămâne cu siguranţă în top, cu delicatesele sale savuroase care combină aluatul de calitate cu diferite fructe, ingrediente tradiţionale şi arome originale, executarea sa remarcabilă neputând sa suporte comparaţie cu oricare factori de influenţă proveniţi de la culturile învecinate sau invadatoare.

Care este mâncarea românească preferată? Spune-ne opinia ta!