Author: Crystalmind

confort sau comfort

Tot mai des, în limba română, se folosesc ambele forme confort/comfort. Corect în limba română este confort. Forma comfort vine din limba engleză.   Exemplu: Corect: Prietena mea are un apartament confort 2. Greșit: Prietena mea are un apartament comfort 2.…

uite, uită-te, uite-te

În limba română a uita și a (se) uita au intelesuri diferite. a uita (verb) = a nu ține minte a se uita (verb) = a privi Uită-te (te uită) are sensul de “privește”. Forma uite-te este greșită. Uite este interjectie…

repercusiune, delincvent, presedintie, oprobriu

În limba româna, de multe ori, scriem și vorbim greșit deoarece învățăm cuvintele din auzite. Aveți mai jos câteva cuvinte care sunt folosite, destul de des, în forma greșită .   Exemplu: Corect: repercusiune, delincvent, președinție, oprobriu, genuflexiune, frustrare, piuneză,…

frecvent, secvență, chiuveta, ornitorinc

În limba română, în anumite cuvinte, avem tendința să-l înlocuim pe “c” cu “g”. Exemplu: Corect: frecvent, secvență, chiuveta, ornitorinc Greșit: fregvent, segvență, ghiuveta, ornitoring   Vino la cursul de limba română pentru adulți organizat de Crystal Mind. La curs…

altfel sau alt fel

În română formele “altfel” și  “alt fel” au sensuri diferite. Exemplu: Corect: El este altfel (diferit) decât ea. Ea gătește azi alt fel (alte feluri) de mâncare Greșit: El este alt fel decât ea.   Vino și tu la cursul de…

deoparte sau de-o parte/de o parte

În limba română formele “deoparte” și  “de-o parte/de o parte” au înțelesuri diferite. Exemplu: Corect: Lasă deoparte lucrul și hai la joaca!               De-o parte/de o parte și de alta a potecii creșteau flori. Greșit: Lasă de-o parte/de o parte…

nicio, niciun, nici o, nici un

În limba română  reglementările din DOM2 au creat confuzie de scriere. Cum este corect “nicio” sau “nici o”, “niciun” sau “nici un”? Ambele variante sunt corecte. Folosim formele “nicio”/ “niciun” atunci când poate fi înlocuit cu “nimeni/nimic/deloc”. Folosim formele “nici…

înot sau înnot; înorat sau înnorat

În limba română există cuvinte simple și cuvinte compuse. Cuvântul “înot” este un cuvânt simplu și se scrie cu un singur “n”. Cuvântul “înnorat“ este cuvânt compus din “în” și “nor”. De aceea se scrie cu doi de “nn”.   Exemplu:…

dute sau du-te

În limba română forma “du-te” vine de la verbul “a duce”. Se formează astfel: tu te duci – du-te!. Forma “dute” nu există! Exemplu: Corect: Du-te și adu-mi o cană cu apă! Greşit: Dute și adu-mi o cană cu apă!  …

decât sau doar

De cele mai multe ori, când vorbim și scriem în limba română, folosim cuvintele “doar” și “decât” aleator. Este greșit! “Decât” se folosește doar în propoziții negative. Excepție face atunci când este folosit pentru a exprima o comparație (am mai…

care sau pe care

În limba română pronumele relativ “care” este însoțit de prepoziția “pe” atunci când are funcție de complement direct. “Care” este folosit deseori în locul lui “pe care”. Este greșit! “Care” se folosește atunci când substantivul răspunde la întrebarea “cine/ce?” (este…

după sau de pe

Prepozițiile “după” și “de pe” sunt uneori folosite greșit în vorbire și în scriere. “De pe” este o prepoziție compusă (de+pe) și are sensul de “deasupra”. “După” este o prepoziție simplă și are sensul de “înapoia/în spatele/dincolo de”. În unele…

aceeași sau aceiași

În limba română se face des confuzie în folosirea acestor două forme ale pronumelui demonstrativ de identitate. „Aceeași” este forma pentru genul feminin singular iar „aceiași” este forma pentru genul masculin plural. Exemplu: Corect: Ea purta aceeași rochie. Ea purta…

o dată sau odată

În limba română cuvântul “odată” este adverb și are sensul de “cândva/îndată/deodată”. “O dată” este numeral și are sensul de “o singură dată”. “O dată” mai are sens și de data calendaristică (zi). Exemplu: Corect: Odată (cândva) călătoream cu trenul.…

datorită sau din cauza

În limba română prepoziția “datorită” și locuțiunea prepozițională “din cauza” au aceleași reguli gramaticale dar se folosesc în contexte diferite. “Datorită” se folosește în context pozitiv iar “din cauza” în context negativ. Pentru a nu greși ţineţi cont de faptul…